Laden Agenda
VHBS

Vereniging Huurdersbelangen Stroinkslanden

De VHBS is, zoals de naam al zegt, een vereniging die de belangen behartigd van huurders uit de wijk Stroinkslanden. Opgericht in 1982, zijn we al 36 jaar actief voor de huurders, en proberen we eventuele problemen tussen de huurder en de verhuurder op te lossen.

Vroeger waren bijna alle woningen in de wijk het Stroink verhuurd, maar de laatste jaren zijn er veel verkocht. Ons ledenbestand is daardoor in 36 jaar wel iets afgenomen. De meeste huurwoningen worden nog steeds verhuurd via “de woonplaats”,  maar ook andere verhuurders als Achmea of Vesteda hebben nog woningen in onze wijk. Met al deze verhuurders hebben we regelmatig contact, en worden problemen, of beslissingen die door een verhuurder worden genomen, besproken . Regelmatig komen zaken als huurverhoging, onderhoud, verbouw, nieuwbouw en zelfs sloop van woningen aan de orde in deze overlegrondes met de verhuurders.

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit 5 leden; de voorzitter Dhr. Borgmeyer, de penningmeester/secretaris Dhr. Wijnhoud, en de leden: Mevr. Boxman, Mevr. Koopman en de heer Tolkamp.

Wist u trouwens dat het lidmaatschap van de VHBS slechts € 0.39 per maand kost, en dit samen met uw huur verrekent kan worden?

Iedere eerste woensdag van de maand is er voor de leden een vrij inloopspreekuur in het Stroinkshuis. De deur staat open vanaf 19.30 uur, en de koffie staat gratis voor u klaar. Mocht u problemen ondervinden met uw verhuurder, en bent u lid van de VHBS, dan nodigen wij u graag uit om deze problemen aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u indien gewenst helpen, of van advies voorzien voor eventuele verdere stappen.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 1 van onze vergaderingen!

Namens het bestuur: Ronnie Tolkamp

Stuur dit bedrijf een bericht