Richtlijnen tijdens de coronacrisis bij het reserveren van een van onze ruimtes in de wijkvoorzieningen prismare, stroinkshuis of lumen
Kinderen Jeugd Volwassenen Ouderen

Richtlijnen tijdens de coronacrisis bij het reserveren van een van onze ruimtes in de wijkvoorzieningen prismare, stroinkshuis of lumen

10 jun. 2020

RICHTLIJNEN TIJDENS DE CORONACRISIS BIJ HET RESERVEREN VAN EEN VAN ONZE RUIMTES IN DE WIJKVOORZIENINGEN PRISMARE, STROINKSHUIS OF LUMEN


Door het coronavirus zijn wij allemaal in een moeilijke tijd terecht gekomen, waarbij wij allen te maken hebben met de richtlijnen van het RIVM. Richtlijnen die wekelijks kunnen veranderen.

Wij worden immers allemaal geconfronteerd met deze crisis waarin de zorg voor de gezondheid natuurlijk het allerbelangrijkste is.


Capaciteit ruimtes tijdens de coronacrisis

Wij kunnen aangeven wat de capaciteit van de ruimtes – qua aantal personen - was voor de coronacrisis. Ook kunnen wij u een plattegrond toesturen, zodat u zelf kunt bepalen of de ruimte aansluit bij uw wensen.

Alles is mede afhankelijk van de opstelling in een ruimte. Een theater- of carré-opstelling, wel of geen statafels etc. geven steeds andere inzichten en dus ook een andere capaciteit.

Om u een beetje richting te geven; over het algemeen zou je kunnen zeggen dat de capaciteit van de ruimte 1/3 is ten opzichte van de oude situatie. Als voorbeeld: een ruimte met een capaciteit van 30 personen biedt nu ruimte aan maximaal 10 personen in de ruimte, en dan is het weer afhankelijk van de opstelling of het aantal personen moet worden bijgesteld.

De verantwoordelijkheid om gebruik te maken van een van onze ruimtes ligt bij de partijen zelf. U dient zelf te bepalen of de activiteiten volgens de huidige RIVM richtlijnen kunnen plaatsvinden in de ruimte die genoemd is in de gebruiksovereenkomst en u dient zelf de voorgeschreven maatregelen in acht te nemen en indien van toepassing de richtlijnen vanuit uw eigen achterban, zoals brancheverenigingen en dergelijke. Dit betekent ook dat u rekening dient te houden met het gezamenlijk gebruik van de algemene ruimtes en ingang met de andere partijen.

Wat is er geregeld

  • Bij binnenkomst verzoeken wij iedereen de handen te desinfecteren.
  • Iedereen dient zich te houden aan de aangegeven richtlijnen; 1,5 meter afstand en eventuele looproutes.
  • In alle ruimtes staat een desinfecteer kit voor het desinfecteren van de aanwezige faciliteiten.
  • Extra schoonmaakrondes van de sanitaire voorzieningen.
  • De Wijkvoorzieningen houden zich aan de geldende RIVM richtlijnen.


*Wij nemen tot 1 september geen nieuwe incidentele reserveringen aan.


Wij willen graag met u samen kijken of een reservering passend is te maken. Dat betekent maatwerk!

Indien gewenst maken wij dan ook een afspraak met u om ter plaatse te kijken of uw wens passend is te maken binnen de dan geldende RIVM richtlijnen.


Artikel geplaatst door

Stroinkshuis

Meer nieuws

Lachende vrouw stroinkshuis